Garanties Matz Travel b.v.

Matz Travel KVK nummer 56930992 is aangesloten bij de Stichting Garantiefonds Reisgelden Zakelijk (SGRZ). U kunt dit controleren via www.sgrz.nl. Binnen de grenzen van de SGRZ-garantieregeling vallen de door ons gepubliceerde groepsreizen onder de garantie van SGRZ.

De SGRZ-garantie houdt in dat de consument ervan verzekerd is zijn vooruitbetaalde reisgeld terug te krijgen, als zijn wederpartij door financieel onvermogen de overeengekomen tegenprestatie niet kan nakomen. Voor zover de overeenkomst mede het vervoer omvat en de plaats van bestemming reeds is bereikt, wordt zorg gedragen voor de terugreis. SGRZ controleert jaarlijks de boeken van de reisorganisatoren. De kosten voor deze verplichte deelname bedraagt 1,25 euro per 9 deelnemers.

Of een reisorganisatie bij SGRZ is aangesloten, kunt u controleren via www.sgrz.nl/garantieregeling.

Matz Travel is aangesloten bij de stichting Calamiteitenfonds Reizen. Binnen de grenzen van de garantieregeling van het Calamiteitenfonds vallen onze reizen. Deze garantie houdt in dat u als consument die deelneemt aan een door ons georganiseerde reis:

  1. (een deel van) uw reissom terugkrijgt indien wij de reis als gevolg van een calamiteit niet of niet volledig kunnen uitvoeren
  2. De noodzakelijke meerkosten vergoed krijgt indien wij als gevolg van een calamiteit de reis moeten aanpassen of indien wij u vervroegd moeten repatriĆ«ren.

Onder calamiteit wordt verstaan een door molest of natuurramp veroorzaakt abnormale gebeurtenis. De kosten voor deze verplichte deelname bedraagt 2,50 euro per 9 deelnemers.

010 231 0913

Matz Travel maakt gebruik van cookies om de bezoekers van onze website de best mogelijke ervaring te bieden en voor het analyseren van bezoekersgedrag waarmee we onze website kunnen verbeteren.